​Ngày 13/11/2014, Ngài ABDULAZIZ KAMILOV, Bộ trưởng ngoại giao Cộng hòa Uzbekistan, đã tiếp Đại sứ mới bổ nhiệm của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Văn Phảo. Ngài Đại sứ Phạm Văn Phảo chuyển cho Ngài Bộ trưởng bản copy thư ủy nhiệm.
Nội dung cuộc gặp cũng đề cập các vấn đề về quan hệ hai nước Uzbekistan - Việt Nam, các vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực. Tuy cuộc gặp hai bên cũng khẳng định tiềm năng to lớn cho sự hợp tác phát triển trong tương lai của cả hai bên, luôn sẵn sàng hỗ trợ và thúc đẩy sự hợp tác, làm ăn của các doanh nghiệp hai nước.
Trong cuộc gặp cũng đề cập một số vấn đề quốc tế và khu vực.
Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí ấm áp và hữu nghị
Các phương tiện truyền thông của Uzbekisstan (đài, báo điện tử…) cũng đã đưa tin kịp thời.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​