Nhân chuyến thăm và làm việc tại Uzbekistan, Đ/c Nguyễn Hòa Bình UVTW Đảng, Viện trưởng Viện KSNDTC đã hội kiến Chủ tịch Thượng Viện Uzbekistan, Ngài Sobirov I.M.

Tại buổi tiếp, Ngài Chủ tịch Thượng Viện đã cho rằng chuyến thăm Việt Nam vào năm 1996 của TTh I.Karimov và chuyến thăm Uzbekistan vào năm 2011 của TTg Nguyễn Tấn Dũng đã đặt nền móng và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Việt Nam và Uzbekistan có tiềm năng rất lớn  cho sự hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa… Hợp tác với Việt Nam là phù hợp với lợi ích quốc gia của Uzbekistan.
Nhân dân Uzbekistan rất quý trọng sự sáng tạo, cần cù của người dân Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam. Quốc hội Uzbekistan sẽ ủng hộ và làm hết sức mình để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước về mọi mặt, trong đó có hợp tác về tư pháp.
Đ/c Nguyễn Hòa Bình khẳng định nhân dân và các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Uzbekistan trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước và đề nghị Uzbekistan sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ.

Trước đó Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã hội đàm với Ngài R. Kadirov-Tổng Công tố Uzbekistan về hợp tác của hai bên và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chánh án Tòa án tối cao Uzbekistan về cải cách tư pháp.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​