​Hướng về những ngày Kỷ niệm lớn, trọng đại của đất nước, ngày 2 tháng 9, tại Khách sạn Miran Intenasional - Trung tâm Thủ đô Tashkent cộng hòa Uzbekistan, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/8/2014).

Đến dự chiêu đãi, phía Uzbekistan có bà Galina karimona, Bộ trưởng Kinh tế; Thứ trưởng Ngoại giao ngài A.KurbaNov; Chủ nhiệm UB Đối ngoại Hạ nghị viện ngài L.Guliamov; Thứ trưởng Bộ kinh tế đối ngoại, đầu tư và thương mại ngài S. Tuliagamov; đại diện các Bộ, Ngành nước sở tại; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Uzbekistan, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Uzbekistan, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.
Trong diễn văn khai mạc chiêu đãi trọng thể, Đại sứ Lê Mạnh Luân đã nêu bật những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 69 năm qua, nhất là những thành tựu to lớn đã đạt được sau gần 30 năm Việt Nam tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước. Đời sống kinh tế của nhân dân Việt Nam ngày được cải thiện rõ rệt, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
Đạt được những thành tựu nêu trên, Việt Nam luôn nhận thức rằng trong xu thế hiện nay, không có quốc gia nào phát triển mà tách khỏi trào lưu chung của thế giới. Việt Nam tiếp tục kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, trên cơ sở giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ cao nhất nguồn lực bên ngoài, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Đề cập đến quan hệ song phương, Đại sứ Lê Mạnh Luân khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Uzbekistan đang được duy trì, củng cố và phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Hai nước tin cậy và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực và trên nhiều vấn đề của thế giới mà hai nước cùng quan tâm vì lợi ích và sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước.
Nhân dịp này, Đại sứ đã cảm ơn sự hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và các nước ngày càng được đẩy mạnh, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đại sứ Lê Mạnh Luân đã nâng cốc chúc mừng tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Uzbekistan cũng như giữa Việt Nam với bạn bè thế giới ngày càng gắn kết, bền vững và đạt được những thành tựu tốt đẹp.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​