​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Tuyên bố: Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17/01/1992. 

- Hiệp định: Đã ký một số Hiệp định song phương (dịp Tổng thống Ca-ri-mốp thăm Việt Nam)

+ Hiệp ước về những cơ sở quan hệ và hợp tác hai nước (ký 28/3/1996)
+ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (ký 28/3/1996)
+ Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (ký 28/3/1996),
+ Hiệp định hợp tác khoa học- kỹ thuật, (ký 28/3/1996)
+ Hiệp định hợp tác về du lịch (ký 28/3/1996).
+ Hiệp định về thành lập Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam-U-dơ-bê-ki-xtan  về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật (ký 28/3/1996).
+ Biên bản về hợp tác về khai thác dầu khí giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tập đoàn dầu khí U-dơ-bê-ki-xtan (2008).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​