​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Uzbekistan

LuongThanhNghi.jpg 
PHẠM VĂN PHẢO


Thông tin cá nhân
Đại sứ Phạm Văn Phảo sinh năm 1957 tại Hà Nội. Ông gắn bó với ngành Ngoại giao 20 năm.
Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn
Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật điện tử Leningrad (nay là Saint Peterburg), Liên Xô cũ (1980).
Thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga.

Sự nghiệp Ngoại giao
Tháng 5 năm 2014, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Uzbekistan, kiêm nhiệm Tajikistan và Kyrgystan.
Đại sứ Phạm Văn Phảo vào ngành Ngoại giao từ năm 1996, công tác tại Văn phòng Bộ Ngoại giao. Ông được cử giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Bộ Ngoại giao từ tháng 01 năm 2000, sau đó là Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-Tin học, Bộ Ngoại giao từ tháng 4 năm 2002.
Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 3 năm 2011, ông công tác tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg, Liên bang Nga. Trở về nước, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Ngoại giao từ năm 2011.

Tặng thưởng
Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, Đại sứ Phạm Văn Phảo đã hai lần nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao năm 2004 và 2012.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​